Meny
Sök
Här är du:  

Detaljplanen för Öckerö kretsloppspark har vunnit laga kraft

Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 (KF § 57) att anta detaljplan för Öckerö Kretsloppspark, del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och 1:404. Beslutet vann laga kraft 2018-05-19.

Planområdet är beläget inom industriområdet Hönö Pinan, nordväst om Öckerö färjeläge. Österut ligger Öckerö avloppsreningsverk och västerut en skjutbana.

Planen syftar till att möjliggöra anläggning av återvinningscentral inom del av fastigheten Heden 1:300. Avsikten är att skapa en kretsloppspark som underlättar återvinning och inbjuder till återbruk genom handel med andrahandsvaror och -material, samt underlättar fortsatt transport. Nya materialflöden och upplag ger förutsättningar för närliggande industriområde att utvecklas mot återbruk och återvinning och gör avfallet till en resurs i linje med målen om hållbar utveckling.

Läs mer om detaljplanen här.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt