Meny
Sök
Här är du:  

Du vet väl om att du kan lämna medborgarförslag?

Du vet väl om att du som kommuninvånare kan lämna förslag till kommunen i form av medborgarförslag?

Alla som bor i Öckerö kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det innebär att även barn, ungdomar och andra som inte fått sin kommunala rösträtt ännu har möjlighet att lämna konkreta förslag som handlar om kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

Medborgarförslag - så här gör du
Medborgarförslaget ska vara skriftligt, undertecknat med ett eller flera namn och innehålla adress och telefonnummer. Ingen särskild blankett behövs. Samma medborgarförslag får inte innehålla flera olika ämnen. Förslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller bryta mot någon lag eller författning.

Medborgarförslaget kan lämnas på kommunhuset eller i brevlådan utanför. Det går också att skicka till:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Tänk på att alla inkomna förslag är allmänna och offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst får läsa dem. Medborgarförslagen ska utredas så att fullmäktige kan ge svar inom ett år från det att förslaget inkommit.  

Mer om medborgarförslag

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt