Meny
Sök
Här är du:  

Förlängd samrådstid för FÖP Björkö

Kommunen har tidigare haft 2017-02-03 som sista datum gällande samrådstiden för den fördjupade översiktsplanen för Björkö. Nu förlänger kommunen samrådstiden till 2017-02-24 på grund av att vissa remissinstanser önskat mer tid för att komma in med sina yttranden.

Planförslaget kommer fortsatt att vara utställt i kommunhuset på Öckerö (anslagstavla plan 2) och här på kommunens hemsida.

Synpunkter skickas till:

Postadress:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Öckerö kommun, 475 80 Öckerö

E-post:
diarium.sbf@ockero.se

Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast 2017-02-24

Synpunkter ska vara märkta med rubriken: FÖP Björkö, Diarienummer 0385/13

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt