Meny
Sök
Här är du:  

Information till boende på Hyppeln

Öckerö kommun (Gatuenheten) har under vecka 38 påbörjat arbetet med att utföra kabelschakter för ny belysning på Hyppeln. Arbetet utförs av entreprenadföretaget Hönö Schakt AB. Samtidigt sker en samförläggning med fiberkablar för Ö-nät och elkablar för Ellevio.

Arbetet beräknas pågå till mitten av december. Under tiden dessa arbeten bedrivs kan ni som fastighetsägare komma att påverkas av begränsad framkomlighet till och från era fastigheter.

Gatuenheten hoppas på ett gott arbetsresultat och att störningar och olägenheter för berörda boende på Hyppeln minimeras så långt som möjligt.

Information om begränsad framkomlighet får du av entreprenörens personal på arbetsplatsen eller via kontaktpersoner nedan.

Kontaktpersoner:

Mattias Olofsson, entreprenör (framkomlighet): 0708-173 515

Robert Larsson, byggledare (samordning): 0703-981 057

Hyppeln

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt