Meny
Sök
Här är du:  

Kom ihåg att snöröja fram till sopkärlen

Till helgen väntas snö! Tänk på att röja bort snö och halkbekämpa så att det enkelt går att komma åt och tömma sopkärlet.

I kommunens renhållningsordning, som är överenskommelsen mellan kommunen och fastighetsägaren, står det följande:

”Transportvägen ska vintertid röjas från snö och hållas halkfri. Öppning i snövallar, med minsta bredd om 1 meter, måste finnas för transport av behållare eller säck. Ansvaret för tillgänglighet och skötsel åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall och matavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Försummelse av ovanstående kan innebära utebliven tömning. Behållaren töms då vid nästa ordinarie hämtningstillfälle efter att fastighetsinnehavaren avhjälpt problemet. Tömning kan utföras tidigare mot avgift.”

Extra tömning när ordinarie tömning ej har kunnat utföras debiteras med 250kr inkl. moms.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt