Meny
Sök
Här är du:  

Kommunen avråder allmänheten från att vistas på platser där däck och spillolja eldats

I samband med påskfirandet i kommunen anordnas påskfyrar på flera platser. I vissa av dessa påskfyrar eldas däck och spillolja och andra miljöfarliga ämnen. Nu har kommunen tagit markprover och skickat dessa på analys. Resultatet är alarmerande, förekomsten av bly och andra giftiga ämnen är så pass hög att kommunen avråder allmänheten från att vistas på platser där det förekommit förbränning av spillolja och bildäck.

Särskilt i riskzonen är hundar och små barn. Undvik att äta svamp eller bär plockade i anslutning till dessa platser. Det finns också förhöjda risker för förgiftning i trädgårdar i direkt anslutning till dessa platser. Inte bara genom urlakning av aska vid regn utan även direkt nedfall i samband med förbränningen.

För att få bygga bostäder är gränsvärdet för bly i marken 50 milligram per kilo jord. Enligt jordprover tagna på platsen för en påskfyr är värdet 7400 milligram per kilo jord. Detta innebär att jorden på platsen är så kraftigt förgiftad att det innebär akut hälsofara om någon skulle få i sig detta.

Kommunen anser att påskfyrar är en tradition som är värd att bevara. Det som behöver förändras är fyrarnas innehåll. Det måste vara slut på att använda spillolja, bildäck och andra farliga ämnen. Detta klarar inte kommunen själva, utan vi vädjar till allmänheten att också ta ställning i frågan och på allvar diskutera om det är värt att förstöra naturmiljöer med tungmetaller och andra giftiga ämnen.

Under påskfirandet 2015 gick räddningstjänsten i kommunen ut med ett viktigt meddelande till allmänheten att stänga fönster, dörrar och ventilation via Sveriges Radio. Med facit i hand var detta helt korrekt agerat med tanke på mängden giftiga ämnen som frigjordes i luften.

Just nu utreder miljöåklagaren i Göteborg påskfyrar i kommunen efter att eldningen av miljöfarliga ämnen polisanmälts som miljöbrott.

Under påskfirandet 2016 kommer kommunen att samverka med polisen och andra myndigheter för att komma tillrätta med detta problem.

Fakta

Övriga värden enligt analysen (Gränsvärdet gäller mark avsedd för bostäder):

Gränsvärde zink 250 mg/kg – påträffat värde 21 000 mg/kg

Gränsvärde kobolt 15 mg/kg – påträffat värde 180 mg/kg

Gränsvärde koppar 80 mg/kg – påträffat värde 820 mg/kg

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt