Meny
Sök
Här är du:  

Kommunens kvalitet i korthet

För att ge politiker, tjänstemän och invånare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i det nationella kvalitetsnätverket Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Undersökningen görs årligen och visar kommunens utveckling i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra kommuner. Över 260 kommuner deltar i årets mätning som leds och sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen är uppdelad inom områdena: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.

Undersökningen visar bland annat att elevernas studieresultat är över genomsnittet i riket och andelen elever som har behörighet till gymnasieskolan är mycket hög i jämförelse med medelvärdet. Andelen elever i åk 9 som känner trygghet i skolan är enligt skolinspektionens skolenkät betydligt högre än medelvärdet. Kostnaden per inskrivet barn i förskolan och kostnaden per elev har ökat i allt snabbare takt de senaste åren vilket kan förklaras av ökade lokalkostnader i och med nybyggda lokaler.

Väntetiden på en plats till särskilt boende har ökat kraftigt under 2018 vilket beror på brist på äldreboendeplatser då vi under året fick evakuera boende på Bergmansmodulen till Solhöjden med färre boendeplatser totalt till följd.

Årligen mäts kommunens servicenivå via telefon och e-post och resultaten har förbättrats över tid. Under året har detta varit ett fokusområde för Kommunservice vilket även syns i undersökningen där resultaten är i nivå med de 25% bästa kommunerna.

Läs rapporten i sin helhet.länk till annan webbplats

kommunens kvalitet

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt