Meny
Sök
Här är du:  

Kommunen söker familjehem till ensamkommande flyktingbarn

Just nu hör många av sig till kommunen och vill hjälpa till i den flyktingkris som råder i världen. Det vi främst behöver är familjehem och gode män.

I Öckerö kommun finns det främst behov av familjehem och gode män till de ensamkommande barn som kommer hit. Sen kan man också bli kontaktperson eller kontaktfamilj om man vill.

Ring till kommunservice, tel 031-97 62 00, för att anmäla intresse eller fyll i dina uppgifter i anmälningsformuläret, så kontaktar vi dig.

Läs mer om familjehem
Läs mer om kontaktperson/kontaktfamilj
Läs mer om god man

Anmäl att ni vill bli familjehem, kontaktperson/kontaktfamilj eller god man.

Många hjälporganisationer har nu särskilda insatser för att hjälpa människor på flykt och det finns flera insamlingar av förnödenheter runt om i Sverige, till exempel

UNHCRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – FN:s flyktingorgan.

Radiohjälpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkare utan gränserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korsetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Svenska kyrkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – stöd till flyktingar i Europa.

______________________________________

Övrig info

Alla kommuner i Sverige tar idag emot ensamkommande flyktingbarn. Antalet barn baseras på kommunens storlek. För Öckerö kommun innebär det att 12 platser ska finnas tillgängliga för ensamkommande flyktingbarn i år, vilket regleras genom ett avtal med Migrationsverket. Under sommaren har Migrationsverket skrivit upp prognosen, vilket innebär att Öckerö kommun från och med juli tar emot ytterligare ett barn per vecka utöver fördelningstalet.

Hittills i år har Öckerö kommun tagit emot 15 ensamkommande barn. Förra året tog Öckerö kommun emot 15 barn.

Boende för barnen ordnas i första hand genom familjehem i eller utanför kommunen. Då det har varit svårt att rekrytera familjehem köps även platser på HVB-hem (Hem för vård och boende) i västsverige.

Frivilligorganisationen Räddningsmissionen planerar att öppna ett HVB-hem för ensamkommande barn i vandrarhemmets lokaler på Björkö. Räddningsmissionen har kontaktat kommunen för att fråga om möjligheterna till ett samarbete, vilket möjliggör att de barn som Öckerö ansvarar för får boende inom kommunen. Samtal förs nu med Räddningsmissionen och beslut om eventuellt avtal fattas av Socialnämnden under hösten. Om Öckerö kommun väljer att inte samarbeta kommer platserna på Björkö istället att nyttjas av ensamkommande flyktingbarn från andra kommuner.

På Hönö kommer ett boende öppnas i gamla Hönö Hotells lokaler. Det är det privatägda företaget HVB Living Nordic AB som kommer att hyra lokalerna för att bedriva ett boende för ensamkommande barn. Alla intresserade kommuner har möjlighet att köpa platserna. Företaget bedriver idag två boenden, ett i Göteborg och ett i Mölndal.

Överförmyndaren i vistelsekommunen ska utse en god man till barnet. Den gode mannen ska företräda barnet och ge hjälp med att bevaka barnets juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Om barnen på boendet är i grundskoleålder finns det möjlighet för de kommuner som har ansvar för barnen att köpa skolplats i Öckerö kommun. Fritidsgården på Öckerö arbetar också med att förbereda ankomsten av barnen för att kunna erbjuda dem fritidssysselsättning.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt