Meny
Sök
Här är du:  

Kommunens skrivelse till Sahlgrenska om förslaget att dra in ambulansen

Kommunstyrelsen har skickat en skrivelse till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Anledningen är förslaget att dra in ambulansen i Öckerö kommun, något som skulle innebära en kraftig försämring för öborna.

Skrivelse till SU styrelse med anledning av förslaget om att dra in ambulansen i Öckerö kommun

Vi har fått information om att ambulansverksamheten på SU har föreslagit att ambulansen i Öckerö kommun ska ersättas av en s.k. First Responder-bil. Tanken är att denna bil, som betjänas av en sjuksköterska men inte har några transportmöjligheter, ska betjäna Öckerö istället för en ambulans. Vid behov kan ambulansen larmas från Torslanda om den är tillgänglig, men även ambulansbåten och ambulanshelikopter kan vara ett alternativ. 

Den föreslagna förändringen innebär en kraftig försämring av patientsäkerheten för invånarna i Öckerö kommun. Skillnaden från dagens situation är att ambulansen ersätts av en First Responder-bil eftersom både ambulansbåt och ambulanshelikopter redan idag kompletterar den befintliga ambulansen. Vi vill starkt framhålla att en First Responder-bil inte på något sätt kan jämföras med en ambulans. Förutom att den inte har några transportmöjligheter så har den inte heller samma möjligheter till att ge vård. Detta får till följd att insatstiden vid prio ett-larm kommer att mer än fördubblas. 

Utan en ambulans stationerad i kommunen kommer insatstiden att öka från dagens 5-20 minuter till 25-45 minuter. Beslutet skulle innebära att SU medvetet tar ett beslut som strider mot regionens målsättning att en ambulans i 90 % av ärendena ska vara på plats inom 20 minuter. 

SU har nyligen upphandlat en ny ambulansbåtlösning där ambulansbåtens stationering ändras från Öckerö till Södra skärgården. Denna kommer att vara dubbelt till tredubbelt så dyr som den förra. Vi kan ju misstänka att det är denna fördyring som nu Öckerö kommun får betala i minskad patientsäkerhet. Ambulansbåten ska dessutom komma från Donsö, lasta av en surrad ambulans och hoppas på att det inte är lågvatten. Det lär ta längre tid än att rekvirera en ambulans från Göteborg. 

När ambulanshelikoptern kommer är den beroende av att patienten transporteras till helikoptern. Detta måste ske av en ambulans som då kommer från Göteborg. Följden kommer att bli att ambulanshelikoptern då får stå och vänta på transporten. Vilket kommer att innebära en onödigt utökad användningstid av en redan ansträngd ambulanshelikopter. 

Det senaste är nu också att SU planerar att även flytta ambulansen i Torslanda än längre bort från Öckerö. Detta förbättrar givetvis inte insatstiden till Öckerö. 

Vad som är ytterligare anmärkningsvärt är att styrelsen på SU för ett antal år sedan lovade att ambulansen på Öckerö inte skulle påverkas av omstationeringen av ambulansbåten. Tvärtom skulle detta öka kapaciteten, sa man. Detta löfte upprepades för fyra månader sedan av chefen för ambulansverksamheten Anna-Karin Juvél Egeland, ordföranden i SU Johnny Bröndt samt ambulansöverläkaren Joakim Jonsson vid ett möte på Öckerö. Vi kan nu konstatera att löften från SU har en mycket kort hållbarhet. 

Öckerö kommun samverkar med SU i två avtal för att förbättra ambulanssjukvården. Ett är om att kommunen ska tillhandahålla en sjuksköterska vid IVPA-larm. Det andra är att kommunen ställer upp med IVPA-verksamhet. Båda dessa uppdrag finansieras av Öckerö kommun. Eftersom nu SU inte fullföljer sina åtagande och löften ser Öckerö kommun ingen anledning att vi ska göra det. Vi kommer därför att säga upp dessa avtal om SU fullföljer sina planer på att dra in ambulansen på Öckerö. 

Kommunstyrelsen i Öckerö kommun

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt