Meny
Sök
Här är du:  

Lansering av medborgarlöftet 2018

Trafiken är fortsatt den främsta orsaken till otrygghet enligt invånare i Öckerö kommun, därför kommer fokus för medborgarlöftet 2018 vara att genom olika insatser öka trafiksäkerheten.

Medborgarlöftet är ett gemensamt åtagande från Hisingspolisen och Öckerö kommunförvaltning gentemot invånare i Öckerö kommun. Medborgarlöfte innebär konkreta aktiviteter som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. 

Utgångspunkten för medborgarlöftet är bland annat att föra en dialog och lyssna på vad de som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att känna sig trygg och säker. I våras kunde en digital enkät besvaras via kommunens hemsida och likt föregående år angavs trafiken som främsta orsak till otrygghet för boende i Öckerö kommun. Främst rör problematiken fortkörning och ett vårdslöst trafikbeteende, vilket gäller såväl bilister som mopedister. 

För att minska trafikproblemen i Öckerö kommun genomförs följande aktiviteter under 2018:

  • Minst tio trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Minst två av dessa trafikinsatser ska inriktas på mopedkörning. Polisen
  • Identifiera olycksdrabbade vägavsnitt i kommunen och arbeta för att finna lämpliga åtgärder. Öckerö kommun och polisen
  • Genomföra informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö. Öckerö kommun
  • Genomföra minst en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. Öckerö kommun och polisen

Medborgarlöfte, folder 2018PDF

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Öckerö kommun – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och du som invånare samverkar för att öka tryggheten i Öckerö kommun utifrån en gemensam lägesbild.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt