Meny
Sök
Här är du:  

Nu vet vi vad ni vill!

I våras bad vi er om hjälp att tycka till om behovet av digitala tjänster. 370 invånare svarade på enkäten vilket vi är väldigt tacksamma för. Vi tar med oss era tankar, önskemål och er oro i det fortsatta arbetet med att införa digitala tjänster i syfte att förenkla er vardag.

Enkätens samlade svar visar på en allmänt hög önskan om att införa fler digitala tjänster. Främst önskas förenklade tjänster vid bygglovsansökan och ärenden kopplade till skola och barnomsorg. Det framkom även behov av förenklade tjänster kopplade till sjukvård.

Svaren visar också på en oro över vad som kan ske vid införandet av digitala tjänster. Framför allt handlar de om fyra huvudområden: personlig kontakt, tillgänglighet, en oro över att digitala tjänster hotar demokratin samt att det ska uppstå tekniska och praktiska problem.

Charlotta Parkås, som genomförde enkätundersökningen som examensarbete i sin utbildning vid Göteborgs universitet, kategoriserade och analyserade svaren i sin masteruppsats. Uppsatsen i sin helhet finns att läsa här.länk till annan webbplats

Du har fortfarande möjlighet att lämna synpunkter. Använd gärna detta formulärlänk till annan webbplats som är förkortad version av enkäten.

Digitalisering Öckerö kommun

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt