Meny
Sök
Här är du:  

Om kostnader för restaurangbesök

Flera personer har hört av sig till oss med frågor om kommunens kostnader för restaurangbesök, här presenterar vi hur det ser ut.

Vi har fått frågor om de fakturor som kommit in till kommunen från restauranger under 2016.

Går man in och tittar på fakturorna framkommer det att i de flesta fall rör sig om jullunch eller julbord för personal ute i våra verksamheter. I vissa fall avser dessa kostnader pensionsavtackningar.

Detta bekostas av respektive chefs budget per enhet. Att bli bjuden på jullunch av sin arbetsgivare ser vi som en personalvårdande åtgärd. Detta följer skatteverkets regler när det gäller internrepresentation och ska också ses mot bakgrund att vi har tusen anställda. Det innebär också att dessa kostnader är mindre än en promille jämfört med våra totala lönekostnader.


Kostnader 2016 och 2017


Julbord/
Sommarbuffé

Avtackning/
Uppvaktning

Intern repr.

Extern repr.

Summa inkl moms

Momsbelopp

Summa exkl moms

2016








Vänthuset inkl moms.

184 365

13 426

27 080

28 657

253 528

27 164

226 364

Lillings inkl moms

43 935

59 834

8 386

1 078

113 233

12 132

101 101









2017








Vänthuset inkl moms

12 037

32 548

6 855

8 963

60 403

6 472

53 931

Lillings inkl moms

23 065

55 403

9 546

1 084

89 098

9 546

79 552








 

 

Fotnot: Vänthuset är Tullhuset på Hönö.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss




Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss




Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt