Meny
Sök
Här är du:  

Om projektet "Energieffektivisering av färjetrafiken"

GT/Expressen skriver om projektet ”Energieffektivisering av färjetrafiken” och hur det projektet har bedrivits. Här förklarar vi hur vi från kommunens sida ser på det här projektet. Här kan du också ta del av dokumentationen från projektet.

2014 startade projektet och konsultföretaget Customer Selection anlitades för att driva detta projekt ihop med kommunens tjänstemän. Beslutet togs av kommunstyrelsen 2014 och lämnades över till kommunstyrelseförvaltningen. Trafikverket och Göteborgs stad tillfrågades och meddelade att de också ville delta. Ett avtal upprättades mellan dessa tre parter. Dock drog undertecknandet av avtalet ut på tiden. Avtalet fördelar kostnaderna på följande sätt:

40% Öckerö kommun

40% Trafikverket

20% Göteborgs stad

Under projektets inledning stod dock Öckerö kommun för alla kostnader.

Under projektets gång har pengar sökts från Naturvårdsverkets projektfond för miljöarbete, det s k ”Klimatklivet” och det har beviljats till miljöförbättrande åtgärder vad gäller kommunens färjetrafik.

Under våren 2016 demonstrerades den eldrivna färjan Airi El på flera öar i kommunen. Även detta skedde inom ramen för projektet.

Om projektet
Inledningsvis 2014 bedömdes den årliga projektkostnaden understiga beloppen för direktupphandling och dokumentationsplikt. 1 juli 2014 ändrades reglerna och en lägre summa sattes för dokumentationsplikt i samband med upphandling. Samtidigt höjdes gränsen för direktupphandling från ca 200 000:- till ca 500 000:-

I avtalet som upprättades i april 2017 med konsultfirman, finns det ett kostnadstak per år som inte får överstigas. Det är 215 000:- och gäller fram till 31/12 2018.

Om jäv
GT/Expressen hävdar att misstanke om jäv föreligger mellan kommunalrådet och konsulten. Kommunen tillbakavisar detta påstående eftersom detta är en liten kommun där kommunalrådet känner mängder av öbor och i synnerhet lokala företagare. Om kommunen inte kan anlita företagare som kommunalrådet känner, innebär det att inga lokala företag kan anlitas över huvud taget.

Projektet har löpande avrapporterats inför varje ny årsbudget och kommunstyrelsen har löpande fått rapporter från kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och projektledare. Detta finns dokumenterat i minnesanteckningar och protokoll.

Projektresultat
2014
1. Sammanställningar och etablering av nuläge över hur mycket bränsle som förbrukas per led och färja.

2. Via Stora Gruppen med representanter från Färjerederiet, Öckerö Kommun samt potentiella världsledande leverantörer etablerat en arbetshypotes och en möjlig väg mot fossilfria färjetransporter. Ett obundet nätverk finns nu etablerat som bidrar med sin kompetens.

2015
3.Vi har aktivt sökt stöd för projekt som kraftigt reducerar CO2 utsläppen från färjorna.

2016
4. Öckerö Kommun har från Klimatklivet (Naturvårdsverket) erhållit 2,45 miljoner för direkta investeringar i nyare tekniska lösningar ADA 2,05 miljoner, Burö 0,4 miljoner.

5. Vi har medverkat till att Svanhild på Björköleden kommer att få nya och mycket renare och effektivare motorer. Volvo Penta och Färjerederiet har i en win-win-anda överenskommit om ett utvecklingsprojekt med SCR sytem som blir lagkrav 2019.

6. Samverkansavtal mellan Öckerö Kommun - Göteborgs Stad- Färjerederiet

2017
7. Beslut om HVO-bränsle på Hönöleden tagit enligt Fredrik A FR upphandling kvarstår att göra.

8. Inriktningsbeslut från Färjerederiet är att gå direkt på 100 % elektrifiering, mellansteg med hybridisering är så omfattande att man väljer att steget fullt ut När det infrias så kommer färjetrafiken att bli hållbar och en stor vinst för den lokala miljön och för globala CO2 utsläpp kan uppnås.

Sammanfattning
Att driva miljö- och infrastrukturprojekt är från kommunens sida ett viktigt sätt att förbättra förutsättningarna för ett bra liv för öborna i framtiden. Och det kommer vi att fortsätta att göra.

Dokument

Ansökan bidrag

Avtal

Dokumentation kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Mötesanteckningar

Styrdokument

Redovisning

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt