Meny
Sök
Här är du:  

Politiker i Barn- och utbildningsnämnden diskuterade digitalt våld och nätsäkerhet med ungdomar

Förra veckan besökte några politiker den nyöppnade fritidsgården för att äta lunch och prata med högstadie- och gymnasieelever.

Politikerluncher, där politiker och ungdomar möts för att prata om olika ämnen, anordnas några gånger varje år. Syftet med dessa tillfällen är att de unga ska få möjlighet att lyfta sina tankar och åsikter direkt till beslutsfattare och att de i sin tur ska få kännedom om hur ungdomar tänker kring kommunen och dess verksamhetsområden. Denna gång var temat "digitalt våld och nätsäkerhet". Digitalt våld innefattar bland annat kränkningar & mobbning, bilder och filmer som sprids utom kontroll, förföljelse, hot och övergrepp via nätet.

Kränkningar och utfrysning via nätet anses relativt vanligt att ha bli utsatt för någon gång. Som exempel nämns att inte få vara med i någon Snapchatgrupp, inte få så många "likes" eller en taskig kommentar på en bild.

Många ungdomar tycker att det är svårt att veta vad vuxna kan göra för att förebygga att unga blir utsatta för kränkningar eftersom vuxna också beter sig illa på nätet. Något vuxna däremot kan göra är att tidigt arbeta med värderingar och attityder kring hur man ska vara på nätet, vilket både lärare och föräldrar skulle kunna prata mer om.

De flesta unga tycker att lärarna bryr sig och tar det på största allvar om någon elev blivit utsatt för digitalt våld.

För att vara säkrare på nätet så gör ungdomar ofta kontot privat och tackar inte ja till en "vänförfrågan" om man inte vill eller vet vem personen är. Personuppgifter och annan känslig information delas med försiktighet.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt