Meny
Sök
Här är du:  

Projekt: Fritid och socialt sammanhang för nyanlända i Öckerö kommun 2016-2017

Det har inte undgått någon att Sverige det senaste året har tagit emot ett stort antal flyktingar. Öckerö kommun har sedan en tid tillbaka välkomnat nyanlända familjer samt unga invidivider utan vårdnadshavare. Till hösten startar vi ett projekt med fokus på integrationsfrämjande insatser.

För att på ett strukturerat sätt göra civilsamhället delaktigt i individens integrationsprocess startar under hösten 2016 ett projekt som syftar till att utveckla en gemensam plattform för föreningar, kyrkor och andra samhällsaktörer som redan arbetar med olika typer av integrationsbefrämjande aktiviteter. Många privatpersoner har redan nu visat sitt intresse för att exemplevis verka som fadder, skänka kläder, bistå med bostad mm. Inom ramen för projektet får vi nu möjlighet att arbeta vidare med detta.

Vem kan medverka?

Du som är engegarad i föreningslivet eller på annat sätt vill medverka till en positiv integration i Öckerö kommun.

Hur och när?

I september informeras allmänheten om helhetssituationen kring ämnet nyanlända personer till och i Öckerö kommun. Direkt efter detta startar ”uppropet” till att med gemensamma krafter och i projektform bestämma hur vi som samhälle tillsammans vill arbete med integration. Basplanen finns men det är med föreningars och andra aktörers aktiva medverkan som den konkreta planen läggs. Det är här kunskapen och de goda krafterna finns.

Efter sommaren kommer mer information att läggas ut på kommunens hemsida så håll utkik om du är inresserad av att medverka.

integration

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt