Meny
Sök
Här är du:  

Risk för gräsbränder

Gräsbrand

Enligt SMHI råder det stor risk för gräsbrand i Västra Götalands län. Risken för gräsbränder ökar när fjolårsgräset torkar upp, vilket gör att elden snabbt och enkelt kan sprida sig. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov.

Solsken och värme gör att risken för gräsbränder ökar succesivt. Vindförhållanden med kastvindar och omväxlande vindriktning är en stor riskfaktor som kan innebära att en liten brand snabbt kan bli omfattande, något som skedde under branden på Björkö sommaren 2018. Därför är det viktigt att du iakttar försiktighet när du eldar utomhus.

Mellan den 1 mars och 30 september är det eldningsförbud inom detaljplanelagda områden. För att få elda under denna period krävs dispens från kommunen.

Läs mer om eldning och hur du ansöker om dispens för eldning

Ring oss!

Om du tänker elda i större omfattning är det viktigt att du meddelar detta till räddningstjänsten på förhand. Har du frågor som rör eldning, ring till räddningstjänsten och be om råd.

Öckerö räddningstjänst: 031-96 80 81

Tips för säker eldning när du har fått dispens från kommunen:

 • Avstånd
  Elda på betryggande sätt och med minst tio meters avstånd till byggnader, brännbart upplag, skog, el- och telefonledningar, eller brandfarliga varor.

 • Avgränsnings- och skyddsåtgärder
  Innan du börjar elda bör lämpliga åtgärder för brandsläckning vara framtaget. Detta kan vara vattenförråd, trädgårdsslang med godtagbart tryck, ruskor, krattor eller liknande. Vid eldning på marken; vattna runt om området som ska brännas av. Om du ska elda mycket ris ska du ta lite i taget. Bäst är att elda i en plåttunna, kar eller likvärdigt.

 • Bevakning
  Elden ska hållas under bevakning tills den är släckt. Enkel regel: Den som startat elden är den som släcker den!

 • Vindändring
  Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk bör eldning upphöra. Prognoser finns på SMHI:s hemsida http://www.smhi.se./länk till annan webbplats

 • Larmrutiner
  På platsen eller i dess närhet ska det finnas möjlighet att ringa 112 - helst mobiltelefon så att det går att motringa.

 • Kontroll efter eldning
  Särskild kontroll av större askhögar ska ske. Vattenbegjutning under omrörning eller täckning med jord eller sand förhindrar att branden sprids. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.

 • Tidpunkt för eldning
  Eldning skall vara avslutad senast vid mörkrets inbrott. Risken för onödiga larm ökar påtagligt efter mörkrets inbrott.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt