Meny
Sök
Här är du:  

Samråd för detaljplan Hjälvik

Öckerö kommunstyrelse har beslutat om samråd av detaljplan för Hjälvik. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet sker under tiden 30 juni – 8 september 2017.

Planens syfte är att möjliggöra för ett seniorboende med ca 50 bostäder vid Hjälviks badplats på Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningsprogram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling är tydlig. Andelen 65+ var 2015 cirka
22 % och prognostiseras öka cirka 16 % till år 2020.

Prognosen beviljade hemtjänst-timmar tyder på en utveckling som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande ålder. Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda boendemiljöer för kommunens äldre.

Så kan du påverka:

Samrådet pågår 30 juni – 8 september. Under denna tid har du möjligheten att inkomma med synpunkter till:

diarium.sb@ockero.se

eller via vanlig post till:
Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö

Om du har frågor kring planförslag eller samråd kan du kontakta:

Rikard Sporre
Planarkitekt
rikard.sporre@ockero.se

Dokument:

Samråd Hjälvik - PlanbeskrivningPDF
Samråd Hjälvik - Plankarta bostäder vid HjälvikPDF
Samråd Hjälvik - Samlade utredningarPDF
Samråd Hjälvik - Missiv samråd (utskick)PDF
 

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt