Meny
Sök
Här är du:  

Samråd för detaljplan Norra Brevik

Öckerö kommunstyrelse har beslutat om samråd av detaljplan för Norra Brevik. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet sker under tiden 30 juni – 8 september 2017.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra exploatering av en- och flerfamiljshus. Den tillkommande bebyggelsen ska utformas så att den tar hänsyn till naturens terräng. Detaljplanens syfte är att kunna ge möjlighet till att bygga lägenheter i flerfamiljshus, i upp till 4 våningar och enfamiljsbostäder alternativt parhus. För att möta ett möjligt framtida arbetsmönster ges även möjlighet till kontorsändamål i flerbostadshusen.

Så kan du påverka:

Samrådet pågår 30 juni – 8 september. Under denna tid har du möjligheten att inkomma med synpunkter till:

diarium.sb@ockero.se

eller via vanlig post till:
Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 8 Öckerö

Kommunen kommer även bjuda in både sakägare och allmänheten till ett fysiskt samrådsmöte den 28 augusti på Nimbus. För mer information vänligen se PDF "Inbjudan till samrådsmöte".

Om du har frågor kring planförslag eller samråd kan du kontakta:

Rikard Sporre
Planarkitekt
rikard.sporre@ockero.se

Dokument:

Samråd Norra Brevik - Inbjudan till samrådsmötePDF
Samråd Norra Brevik - Planbeskrivning detaljplanPDF
Samråd Norra Brevik - PlankartaPDF
Samråd Norra Brevik - Övriga samrådshandlingar och utredningarPDF
Samråd Norra Brevik - Missiv samråd (utskick)PDF

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt