Meny
Sök
Här är du:  

Samråd för två nya detaljplaner

Mellan den 2 juli – 26 augusti 2018 är det samråd för två nya detaljplaner. Detaljplanerna gäller Tärnvägens industriområde på Hönö samt sjöbodar i Öckerö hamn. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

 

Tärnvägens industiområde

Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstadkomma verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet. Läs mer om planförslaget här.

Sjöbodar vid Öckerö hamn

Syftet med detaljplanen är att skapa utökade byggrätter för sjöbodar inom ett område i Öckerö hamn som idag används i samma ändamål. Planförslaget möjliggör en expansion av hamnverksamheten och bidrar gestaltningsmässigt till inramningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt. Läs mer om planförslaget här.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt