Meny
Sök
Här är du:  

Samrådsmöte om detaljplan för Hjälvik

Ett samrådsmöte är till för att berika planförslaget med kunskap som tidigare inte har framkommit samt att ge möjlighet till insyn för kommunens medborgare. Att kommunen ska hålla ett samrådsmöte är inte ett krav utan det är något som kommunen väljer om den vill ha. Under samrådstiden för detaljplan Hjälvik valde kommunen att bjuda in sakägare till samrådsmöte. Då det framkom under samrådsmötet för Norra Brevik att det finns ett större allmänt intresse än vad som tidigare var känt så bjuds även allmänheten in i mån av plats.

Samrådsmötet äger rum 29 augusti kl 17.00 i Kommunhuset.

Viktigt att förtydliga är också att samrådsmöten inte är en arena för politisk diskussion. Politiskt beslut om planbesked togs:

2014-09-23 (Au § 166)

2014-10-14 (KS § 164)

2015-11-03 (KS § 121)

2015-11-26 (KF § 121)

Så kan du påverka:

Samrådet pågår 30 juni – 8 september. Under denna tid har du möjligheten att inkomma med synpunkter till:

diarium.sb@ockero.se

eller via vanlig post till: Öckerö kommun
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnad
475 80 Öckerö

Om du har frågor kring planförslag eller samråd kan du kontakta:

Rikard Sporre Planarkitekt
rikard.sporre@ockero.se

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt