Meny
Sök
Här är du:  

Stora utmaningar att hitta ersättare till förtroendeuppdrag

Partierna i kommunfullmäktige står idag inför utmaningen att hitta ledamöter och ersättare till de olika förtroendeuppdragen. En generationsväxling pågår och det är svårt att locka yngre personer att delta i den kommunala politiken.

Stress sägs vara den största anledningen till att personer inte ger sig in i politiken. Det kan vara svårt att balansera familj och arbete med att vara aktiv som politiker, något som gör att de som engagerar sig hoppar av sina uppdrag eller inte har möjlighet att närvara vid möten.

-Digitaliseringen innebär nya möjligheter, säger Anders Lundgren, Enhetschef för Digitalisering och kommunikation på Öckerö kommun. Vi har nu kommit långt i processen att stötta de lokala politikerna med generationsväxlingen. Genom ett samarbete med övriga kommuner i GR (Göteborgs Regionen) har vi möjliggjort användandet av robotisering av olika tjänster. Att använda artificiell intelligens AI inom politiken ses som en ny och spännande lösning på dagens utmaningar med lågt deltagande på nämndsmöten.

En robot kan på kort tid läsa in sig på en stor mängd material och genom att utgå från en viss ideologi och partiprogram kan detta spara mycket tid och pengar för kommunen. Den nya roboten kommer att finnas tillgänglig som ersättare i oktober 2019.

Läs hela utredningen här.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt