Meny
Sök
Här är du:  

Ungas livssituation i Öckerö kommun

I höstas besvarade elever i årskurs 8 undersökningen Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, Lupp, en omfattande enkät med frågor om inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, fritid, hälsa, trygghet och framtid. Resultaten utgör ett mycket användbart kunskaps- och beslutsunderlag för nämnder och förvaltningar – och ytterst för arbetet med att förbättra livsvillkoren för Öckerös unga. Kommunen arbetar nu vidare med olika insatser utifrån resultaten.


Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Lupp-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att kommuner och regioner ska kunna kartlägga ungas livssituation.

Nio kommuner i Göteborgsregionen har samverkat kring Lupp 2017. Utöver Öckerö gäller det: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund och Tjörn. I flera fall kan Öckerös resultat för 2017 jämföras med resultaten från de andra kommunerna samt från sist då Öckerö deltog i Lupp år 2011.

Resultaten av Lupp-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 2017 har redovisats i samtliga nämnder och för deltagande elever från åk 8.

Resultaten från Lupp 2017 Öckerö, visar till exempel att…

  • Nästan var tredje elev tycker att det finns för lite att göra på fritiden
  • 70% är medlem i någon förening
  • 85% tycker att skolundervisningen är bra
  • Bara hälften uppger att de alltid är trygga i skolan (inte ens hälften av tjejerna)
  • Drygt hälften uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör den egna kommunen (fler tjejer än killar)
  • Nästan 40 procent uppger att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott
  • 9 av 10 tjejer uppger att de minst flera gånger i veckan haft besvär med huvudvärk,magont, stress, nedstämdhet och/eller sömnproblem (mindre än varannan kille)
  • 90% anser sig ha goda kompisrelationer
  • Tre av fyra åk8-elever räknar med att de kommer att läsa vidare efter grundskolan(fler tjejer än killar)
  • Få har använt narkotika (ca 1%)

Länk till Lupp-Quizlänk till annan webbplats av Öckerös resultat

Vill du veta mer om ungas livssituation läs rapporten i sin helhet Lupp 2017PDF

Genomförande av Lupp 2017 kan knytas till Öckerö kommuns vision 2025 kring demokrati och inflytande där "särskilt de unga känner att de har inflytande och är delaktiga i samhället".

Det går också att koppla Lupp till ett av de övergripande målen för mandatperioden 2015–2018: att alla elever får godkända betyg för gymnasiet och att det finns en arbetsro i skolan. Här krävs ett gemensamt värdegrundsarbete mellan lärare, elever, föräldrar, föreningar och samfund.

Öckerö kommun genomförde senast Lupp 2011 och stora delar av ungdomsprogrammet togs fram utifrån resultaten därifrån. Genom Lupp-enkäten 2017 följs utvecklingen upp och kommunens verksamheter i samverkan med externa aktörer ska se över vilka insatser som kan genomföras.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt