Meny
Sök
Här är du:  

Vad får eller kan jag lämna på våra återvinningscentraler?

Här hittar du information vad du får slänga på våra återvinningscentraler och vilken typ av avfall som är avgiftsbelagd.

Hushållen får fritt lämna det som är definieras som hushållsavfall och farligt avfall (undantaget asbest och slipers). Med hushållsavfall menas det avfall som normalt uppkommer vid användning av mark och byggnad för bostadsändamål. Hit  räknas oljerester, färgrester, förtunning, bekämpningsmedel samt övrigt farligt avfall. Vidare kan man kostnadsfritt lämna elavfall, inklusive kyl- och frys och övriga vitvaror. I begreppet hushållsavfall ingår också trädgårdsavfall som kvistar, löv och klippt gräs. Skrymmande avfall som gamla möbler, cyklar, gräsklippare och liknande föremål räknas även in här. Nedfallna träd och rötter är däremot inte hushållsavfall.

Avfall som uppkommer genom enklare underhåll och renovering, exempelvis ommålning, omslipning av golv, tapetsering, utbyte av förslitningsdetaljer eller reparation av enstaka fönster utgör hushållsavfall. Detta är åtgärder som har med normalt slitage att göra.

Dessa kostnader täcks via renhållningsavgiften.

Avgiftsbelagt avfall
Utanför avfall som täcks av renhållningsavgiften, ligger avfall från om- och tillbyggnad av hus, rivning av byggnader, nybyggnation av altan, iordningställande av tomtmark för byggnation. Detta avfall klassas som verksamhetsavfall och är avgiftsbelagt. Taxan för detta finns på kommunens hemsida under samhällsbyggnad/renhållningen. Frågor kring detta kan också besvaras av personalen på våra ÅVC.


Verksamhetsavfall
För avfall från företag/verksamheter uttages en avgift  vid varje besök.  Denna avgift varierar beroende på avfallsslag och mängd. För dessa kostnader måste vi ha full kostnadstäckning då renhållningavgiften inte får subventionera verksamhetsavfallet. 

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Följ kommunens RSS-flöde.
Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun via RSS.

Prenumerera på nyheter från Öckerö kommun till din e-post.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt