1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad är våld?

Under vecka 49 kommer vi att uppmärksamma vikten av våldsförebyggande arbete och vi hoppas att vårt bidrag under veckan kan hjälpa dig som medmänniska att visa civilkurrage och stoppa våldet.

”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra något den vill” (Per Isdal, Alternativ til vold)

Barn och unga kan vara är utsatta för våld, precis som vuxna. Det kan vara föräldrar, syskon, eller någon annan som står dig nära som behandlar dig eller någon du känner på ett sätt som gör att du mår dåligt.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan till exempel vara att bli knuffad, sparkad, slagen eller fasthållen.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara att någon säger elaka saker, trycker ner dig, har orimliga krav eller kontrollerar dig.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är sexuella handlingar man utsätts för utan att man vill, t.ex. ofrivilligt sex, oönskade smekningar, blickar och kommentarer som har med kroppen eller sex att göra. Det är också att någon vill att du ska visa din kropp eller fotografera dig när du är naken.

Materiellt våld

Materiellt våld är t.ex. när någon slår sönder eller förstör ens saker.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är t.ex. hot om pengar eller tvinga dig att göra olagliga ekonomiska handlingar.

Försummelse

Försummelse innebär att någon närstående, t.ex. din familj inte ger dig tillräckligt med mat eller tar hand om dig.

Latent våld

Latent våld är att känna sig hotad eller rädd

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld händer i familjer, som en följd av att traditioner och normer bryts, t.ex. genom att partner, sexuell läggning och klädsel inte accepteras enligt familjen.

Digitalt våld

Digitalt våld är det våld som sker på internet, t.ex. nätmobbning, övergrepp, hot, stalking eller spridning av bilder och filmer utan att du vill.

Det finns många sätt att få hjälp

Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Det finns många sätt att få hjälp.

Läs mer i våra broschyrer:

Broschyr riktad till ungalänk till annan webbplats

Broschyr riktad till vuxnalänk till annan webbplats