1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu startar vi samverkande sjukvård i Öckerö kommun

Den 3 december 2018 startade Öckerö kommun konceptet Samverkande Sjukvård. Samverkansarbetet gäller invånarna på Hönö, Fotö, Öckerö och Hälsö. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Öckerö kommun har skrivit avtal att Samverkande Sjukvård skall införas. Konceptet finns sedan tidigare i samtliga glesbygdskommuner i Fyrbodal.

Samverkande sjukvård är en länk och samverkan mellan de samlade vårdresurserna i ett geografiskt område där ett av syftena är att patienten ska få vård så nära hemmet som möjligt. Det är ambulanssjukvården, hemsjukvården, 1177 Vårdguiden och vårdcentralerna som samverkar för patientens bästa. Det är en trygghet för invånarna att veta att vid akuta sjukdomstillstånd så åker även sjuksköterskor från hemsjukvården på Prio 1 larm. Ofta hinner de före ambulansen och kan påbörja livräddande åtgärder direkt. I mindre akuta lägen är det även en trygghet att veta att vårdgivarna samverkar och hela tiden har patientens bästa för ögonen. Målet är att ge tryggare, närmare och snabbare vård. Tillsammans gör vi skillnad!