Bostäder för nyanlända på Hedens by

Den tillfälliga korttidsavdelningen på Hedens By ställs om i slutet av 2019 till uthyrning av bostäder till nyanlända som är anvisade till Öckerö kommun enligt Bosättningslagen. Det är enbart den tillfälliga korttidsavdelningen som berörs. Beslutet togs idag, 2 oktober, i socialnämnden.

Öckerö kommun har ett uppdrag från regeringen att ta emot nyanlända personer med uppehållstillstånd. Enligt lag ska bostad erbjudas inom kommunens gränser. Migrationsverket anvisar personer till Öckerö kommun med ett placeringsdatum om cirka två månader framåt i tiden. Kommunen måste erbjuda bostad vid mottagandet och i minst två år från mottagningsdatum.

Det finns idag ett stort behov av bostäder till nyanlända personer med uppehållstillstånd i kommunen.

Det tillfälliga korttidsboendet på Hedens by bedöms ha en miljö som är anpassad för uthyrning av bostäder till nyanlända, då det är en kortsiktig boendesituation.

Om behovet minskar finns möjlighet att göra om nuvarande tillfälliga korttidsavdelning på Hedens by till en annan typ av boendelösning. Det minskar risken att kommunen står med tomma lokaler när behovet mellan olika grupper förändras.

Tillfällig korttidsavdelning på Hedens by

Det finns två korttidsavdelningar på Hedens by idag. Beslutet om att ställa om till bostäder för nyanlända gäller bara det tillfälliga korttidsboendet. Behovet av en tillfällig korttidsavdelning för att lösa platssituationen uppstod när Bergmans stängde på grund av bristande innemiljö. Hedens by är inte ändamålsenlig för permanenta platser för äldre, då lokalen inte är anpassad för verksamheten.

Idag har behovet av korttidsplatser minskat och det finns inte lika stort behov som tidigare att utnyttja den tillfälliga korttidsavdelningen på Hedens by. De platser som idag finns på den tillfälliga korttidsavdelningen på Hedens by flyttas till nya Solhöjden Södra. Inga äldre behöver flytta från det tillfälliga korttidsboendet på Hedens by till Solhöjden. Därför går det att ställa om den tillfälliga korttidsavdelningen på Hedens by för uthyrning till nyanlända.

Fortsatt arbete

Arbetet med att ta fram andra bostadslösningar för nyanlända som är anvisade till Öckerö kommun fortsätter.

Mer information

Läs protokollet från socialnämnden, 2 oktober, och kommunstyrelsen, 24 september

Senast uppdaterad:

Publicerad: