Inga besök på äldreboenden från och med 13 mars

På Öckerö kommuns äldreboenden finns det personer som är särskilt sårbara för coronaviruset. För att begränsa en eventuell smittspridning stänger vi därför stänger våra tre äldreboenden för besök; Bergmans, Solhöjden norra och Solhöjden södra. Stängningen gäller från och med idag, 13 mars, kl. 12.

Information om besöksförbud sätts upp på Bergmans, Solhöjden norra och Solhöjden södra.

Har du en anhörig i livets slutskede?

Beslutet om besöksförbud gäller inte för dig som har anhöriga i livets slutskede. 

Kontakta ansvarig på din anhörigas äldreboende för mer information om du ska besöka anhörig i livets slutskede. Se kontaktuppgifter nedan.

Solhöjden norra

Lena Myhrman, 031-97 63 18

Solhöjden södra

Frida Lidén, 031-97 88 36 

Bergmans gruppboende

Jessica Borgström, 031-97 64 33

Kommunal hemtjänst

Inom den kommunala hemtjänsten arbetar vi för att begränsa smittspridning genom att följa de rekommendationer och rutiner som finns. Ingen blir utan nödvändig vård och omsorg.

Träffpunkten på Solhöjden

Träffpunkten stängdes torsdag 12 mars. Verksamheten är stängd tillsvidare.

Samlad information

På ockero.se/virus Länk till annan webbplats. hittar du länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter. Där hittar du även samlad information om kommunala verksamheter och förändringar som berör kommunala verksamheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: