Covid-19: Hjälp andra eller få hjälp – samordning av frivilliginsatser i samarbete med Öckerö församling

Öckerö kommun samordnar hjälpinsatser för personer som befinner sig i en riskgrupp för Covid-19 i samarbete med Öckerö församling (Svenska kyrkan). Vill du göra en frivillig insats för en medmänniska eller behöver du själv hjälp? Anmäl ditt intresse nu!

Två händer som håller i pusselbitar

Folkhälsomyndigheten råder alla över 70 år och andra riskgrupper för Covid-19 att begränsa sina nära kontakter med andra. Det innebär att så långt möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå till exempel i en affär. Engagera dig och gör en viktig, avgörande insats genom att hjälpa de som ska hålla sig hemma.

Vill du göra en frivillig insats?

Öckerö kommun har en överenskommelse med Öckerö församling (Svenska kyrkan) om att samordna kommunens frivilliginsatser. Du som vill göra en frivillig insats kan kontakta Öckerö församling så matchar de dig med lämpligt uppdrag. Hur ofta och när dina insatser kommer att behövas, eller exakt vad de kommer att innehålla, är svårt att ge besked om men några exempel ges nedan. Som volontär skriver du på en frivilligöverenskommelse. En kopia av din ID-handling görs för att öka säkerheten både för dig som frivillig och mottagaren av hjälpinsatser. Du får inte någon kompensation för din insats.

Behöver du hjälp av en volontär?

Om du behöver hjälp av en volontär kontakta Öckerö församling. Exempel på tjänster som frivilliga kan tänkas utföra är inköp och leverans av matvaror, hämta eller lämna post, köpa och hämta läkemedel, social kontakt genom telefonsamtal eller videosamtal, hundrastning och att hämta/lämna böcker på biblioteket.

Kontakta Öckerö församling

Välkommen att kontakta Öckerö församling om du vill hjälpa till eller om du själv behöver en frivillig insats. Hör i första hand av dig via e-post så blir du kontaktad inom kort.
E-post: ockero.forsamling@svenskakyrkan.se


Telefonnummer:
Öckerö församling: 031-76 43 100
Samordnare frivilliginsatser: Karolina Sandros: 0709-932 001
Kontaktperson Öckerö kommun: Linn Wass, folkhälsoutvecklare: 031-97 63 75

Samordning av frivilliginsatser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under Coronaviruset stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år eller annan riskgrupp. Svenska kyrkan är en av de organisationer som ingår i samarbetet och som nu kommer stötta Öckerö kommun med samordningen av frivilliginsatser.

Samlad information

På ockero.se/virus Länk till annan webbplats. hittar du länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter. Där hittar du även samlad information om kommunala verksamheter och förändringar som berör kommunala verksamheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: