Information om coronaviruset och covid-19 på andra språk än svenska

Det är viktigt att det finns tillgänglig information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 för alla. Etableringsenheten i Öckerö kommun har spridit information på bland annat tigrinja, dari, arabiska, persiska och somaliska till nyanlända i kommunen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: