Information om coronaviruset och covid-19 på andra språk än svenska

Det är viktigt att det finns tillgänglig information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 för alla. Etableringsenheten i Öckerö kommun har spridit information på bland annat tigrinja, dari, arabiska, persiska och somaliska till nyanlända i kommunen.

  • På sidan Information Sverigelänk till annan webbplats finns allmän information på olika språk om Covid19 och hur du kan skydda dig och andra. Vill du läsa mer finns länkar till Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se och Sveriges Radio – även dessa går att välja olika språk
  • Filmer med information om sjukdomen, spridning och hur du skyddar dig och andra finns tillgängliga på Integrationscentrums hemsidalänk till annan webbplats
  • På sidan alkompis.selänk till annan webbplats finns nyheter på flera olika språk
  • På samtliga kollektivboenden finns information i bild- och textform
  • Muntlig information har även gått ut till de nyanlända som inte kan nås digitalt

Senast uppdaterad: 2021-04-13 16.27

Publicerad: 2020-04-14 10.44