Information om patientsekretess

Öckerö kommun följer patientsekretessen. Därför går vi inte ut med någon information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.

Idag är det en konstaterad allmän smittspridning av coronaviruset i Sverige. Det innebär att det med största sannolikhet finns smittade i alla kommuner.

Fråga inte personalen om smittade

Inom hälso- och sjukvård gäller stark sekretess. Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Det är patientsekretess som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden kommer få ta del av den informationen. Övrig personal får inte ta del av information om smittade personer.

Du hittar information om bekräftade fall hos Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen genom Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats.. Öckerö kommun publicerar inga siffror över smittade utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens utbrottsinformation. Länk till annan webbplats.

Var källkritisk och dela inte tvivelaktig information. Tillsammans måste vi hjälpas åt att minska både smittspridningen och oron kring den.

Rutiner för personal

Det finns framtagna rutiner för hur vår personal ska agera i kontakt med patienter och brukare. Om personal inom vård och omsorg kommer i kontakt med personer som misstänks ha eller har bekräftad smitta av covid-19 finns goda rutiner för hur de ska arbeta med hygien, renlighet och skyddsutrustning. Vi vidtar alla tillgängliga försiktighetsåtgärder för att skydda personal inom vård och omsorg.

Samlad information

ockero.se/virus hittar du länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter. Där hittar du även samlad information om kommunala verksamheter och förändringar som berör kommunala verksamheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: