Om du eller någon du känner blir utsatt för våld i hemmet

Just nu tvingas både barn och vuxna att spendera mer tid i hemmet. Vi uppmanar därför alla att vara extra uppmärksamma på våld i nära relationer. Våld och utsatthet ökar vid oro, stress och isolering. Tveka inte att kontakta oss om du eller någon du känner behöver hjälp.

Ett barn sitter i en soffa och klappar en hundvalp som ligger bredvid

Till barn och unga

Alla barn har rätt att ha det bra, men många barn lever i hem där vuxna inte alltid är snälla. Det kan vara:

• Att du är rädd för en vuxen.
• Att du mår dåligt av saker som vuxna säger eller gör.
• Att du eller någon annan hemma blir slagen.
• Att vuxna hemma hos dig dricker för mycket alkohol.
• Att du och ditt syskon måste ta hand om er själva.

Kom ihåg: att du alltid får berätta om dåliga hemligheter för någon vuxen du litar på! Även om någon sagt att du inte får berätta! Dåliga hemligheter känns dåliga i kroppen, som i magen eller bröstet, och kan göra dig ledsen eller orolig.

Om du känner dig rädd hemma eller orolig för dig själv eller någon annan, gör så här:
1. Prata med en vuxen du litar på! Det kan vara en lärare, skolans kurator, en förälder till en kompis, en granne eller någon annan du känner.
2. Ring till BRIS på telefonnummer 116 11.
3. Ring till socialtjänsten på 031-97 62 00 och berätta hur du har det.
4. Ring polisen på 112 om någon är våldsam hemma, så kan de komma och stoppa våldet.

Broschyr hjälp och stöd Öckerö kommun: barn och unga Pdf, 1.6 MB.

Till alla vuxna - vi måste se barnen

Om du är orolig för att barn utsätts för våld, försummelse eller på annat sätt far illa:

1. Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Du behöver inte veta hur det är för barnet, utan endast uppleva oro. Du kan vara anonym.
2. Prata med barnen! Fråga hur det är hemma. Berätta vad de kan göra ifall något händer som gör dem rädda. Tala om för barnen att det aldrig är ett barns fel att vuxna gör någon illa eller beter sig dåligt.
3. Ring polisen! Vid akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112.

Som vuxen kan du också ringa till BRIS på 077-150 50 50 om du känner oro för ett barn och till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 för att få information om var du kan få stöd och hjälp.

Kom ihåg att: barn och unga som är hemma mer tillbringar ofta mer tid på nätet, vilket i sig kan öka risken att utsättas på nätet. Prata med dem om detta! Fråga hur de har det på nätet.

Det finns många sätt att få hjälp

Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Det finns många sätt att få hjälp.

Läs mer i våra broschyrer:

Broschyr riktad till unga Pdf, 1.6 MB.

Broschyr riktad till vuxna Pdf, 169.9 kB.

Läs mer om våld i nära relationer.

Senast uppdaterad:

Publicerad: