1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Full fart i produktionen av engångsförkläden!

Nu är produktionen av engångsförkläden igång i Öckerö kommun. Runt 200 stycken produceras dagligen. Engångsförklädena ska användas av vår fantastiska personal inom vård och omsorg.

Tre personer stående med avstånd emellan.

Frivilliga på plats är Ruth E Bruun B, Carl-Magnus Carlsson och Anna-Carin Torstensdotter.

Vi har besökt Hönö församlingshem där en del av processen kring att tillverka förkläden sker. Personerna som hjälper till har anmält sig till frivilligverksamheten som är ett samarbete mellan Öckerö kommun och Svenska kyrkan, med stöd av frikyrkorna. När vi är där arbetar tre frivilliga med att svetsa och paketera förkläden som sedan ska skickas vidare. Det var under förra veckan 16 personer som hjälpte till i församlingshemmet.

Vi jobbar både vanligtvis på Volvo och är nu korttidspermitterade. På grund av permitteringen finns nu tid att hjälpa till. Det känns dessutom rätt att hjälpa till med det som behövs, berättar Anna-Carin Torstensdotter och Carl-Magnus Carlsson.

Jag är här för att se hur det funkar och testa på inför att fler kollegor på Nimbus församlingshem kommer hit, säger Ruth E Bruun B.

Bilden visar ett bord med tre personer runt. Två av personerna packar förkläden. En person svetsar samman förkläden.

Anna-Carin Torstensdotter, Karolina Sandros och Ruth E Bruun B svetsar och paketerar förkläden för fullt.

Tillverkning av engångsförkläden – så här går det till

Det är en flerstegsprocess för att tillverka förklädena. Ett lokalt företag, Eliassons Segel & Kapell, hjälper till att skära ut engångsförklädena utifrån en färdig mall. De skickas sedan i lådor till Hönö församlingshem. Där packas förklädena upp och sömmarna svetsas ihop i en plastsvets. Efter det paketeras förklädena ner i påsar gjorda av överbliven plats för utskärningen av förklädena. Förklädena skickas sedan vidare till kommunens verksamheter.

Samordning av frivilliginsatser

Vill du hjälpa till?

Frivilliginsatserna är ett samarbete mellan Öckerö kommun och Svenska kyrkan med stöd av frikyrkorna. Totalt har 30 personer anmält sig som frivilliga och kan ringas in vid behov.

Det samordnande ansvaret för frivilliginsatserna har Karolina Sandros som är präst på Öckerö församling (Svenska kyrkan).

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp av en volontär kontakta Öckerö försam­ling. Exempel på tjänster som frivilliga kan tänkas utföra är inköp och leverans av matvaror, hämta eller lämna post, köpa och hämta läkemedel, social kontakt genom samtal, hund-rastning samt låna eller lämna böcker på biblioteket.

Kontakt

Kontakta Öckerö församling om du vill hjälpa till eller om du behöver hjälp. Kontakta i första hand via mejl: ockero.forsamling@svenskakyrkan.se. Du kan även nå Öckerö församling på 031-76 43 100 eller samordnare: Karolina Sandros, 070-99 32 001. Kontaktperson Öckerö kommun: Linn Wass, folkhälsout­vecklare: 031-97 63 75.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/virus hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter