Bli kontaktfamilj

Vi söker en familj som vill bli ett stöd, inspiration och viktiga personer för ett barn, ungdom eller vuxen. Det är ett förtroendeuppdrag som kommunen utreder och beviljar.

glad familj kollar på varandra bestående av mamma, pappa och barn

Som kontaktfamilj träffas ni vanligtvis en eftermiddag eller kväll i veckan och 1-2 helger i månaden för att göra något tillsammans. Oftast handlar det om att ha lite extra över av allt som en extra plats vid matbordet, en extra säng, ett extra knä att sitta i, ett extra öra och framförallt en extra person att tycka om och bry sig om.

En del barn och ungdomar behöver extra vuxna i sitt liv. Ibland bor släkt och vänner långt bort eller så kan de av andra orsaker inte bidra till barnens trygghet och stöd. Vi försöker matcha ihop er med någon som vi tror skulle passa er som familj.

För uppdraget utgår ett arvode och en omkostnadsersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer. Arvodet är en slags lön som du betalar skatt för. Omkostnadsdelen är skattefri och är till för de utgifter du har i samband med uppdraget som mat, resor eller aktiviteter.

För mer information

Du kan läsa mer om att vara kontaktfamilj på ockero.se/kontaktfamilj eller ta kontakt med familjehemssekreteraren i Öckerö kommun. Kontakta kommunservice så hjälper dem dig att komma i kontakt med familjehemssekreteraren.

Senast uppdaterad:

Publicerad: