Samtalsgrupp för anhöriga om demenssjukdom

Är du intresserad av att veta mer om demenssjukdom, dela tankar och erfarenheter med andra som befinner sig i liknande livssituation? Det kommer att finnas fem tillfällen att delta och 6 oktober är det första tillfället. Vi bjuder på smörgås och dryck.

Anmäl dig

Skicka din anmälan till Eva Haglund anhörigsamordnare på telefon eller e-post. Du kan även anmäla dig till Annika Landin demenssjuksköterska på telefon eller e-post.

För mer information

Information om datum och plats hittar du på vår evenemangskalender.

Välkommen till vår utbildning!

Senast uppdaterad:

Publicerad: