Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samtalsgrupp för anhöriga om demenssjukdom

Är du intresserad av att veta mer om demenssjukdom, dela tankar och erfarenheter med andra som befinner sig i liknande livssituation? Det kommer att finnas fem tillfällen att delta och 6 oktober är det första tillfället. Vi bjuder på smörgås och dryck.

Anmäl dig

Skicka din anmälan till Eva Haglund anhörigsamordnare på telefon eller e-post. Du kan även anmäla dig till Annika Landin demenssjuksköterska på telefon eller e-post.

För mer information

Information om datum och plats hittar du på vår evenemangskalender.

Välkommen till vår utbildning!

Senast uppdaterad: 2021-04-13 16.25

Publicerad: 2020-09-05 08.00