Rutiner för besök på äldreboenden

Välkommen på besök! Från och med 1 oktober är du välkommen att besöka våra äldreboenden i kommunen igen. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska risken för smitta vid besök. På varje äldreboende finns det därför särskilda besöksrutiner att följa.

På varje boende finns information vid entrén och även på dörren vid respektive lägenhet.

OBS! På korttidsboendet på Solhöjden södra gäller fortfarande besöksförbud som tidigare.

Det här gäller vid besök

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer när du besöker oss.

 • Om du känner dig sjuk, besök inte boendet.
 • Håll avstånd till boende, besökare och personal.
 • Håll god handhygien, sprita händerna i entrén och när du lämnar lägenheten efter ditt besök.
 • Max två besökare åt gången i samma sällskap.
 • Undvik att vistas i gemensamma utrymmen.

På respektive boende finns särskilda rutiner att följa.

Bergmans gruppboende

 • Ring in till boendet så kommer personal och möter dig i foajén. Telefonnummer; Solbacken: 031-97 89 21, Solglimten: 031-97 89 23, Solrosen: 031-97 89 22 och Solgläntan: 031-97 89 24.
 • Sprita händerna i foajén på utsedd plats.

Besöket får gärna ske i besökslokalen utanför boendet som ligger nära foajén. Annars gäller följande rutiner:

 • Följ personal direkt till lägenheten som du ska besöka.
 • Anteckna namn, telefonnummer, datum och tid för besöket
  i blocket som finns i varje lägenhet.
 • Vill du prata med personal under besöket? Larma efter oss! Vi kommer till dig. Gå inte ut i gemensamma utrymmen för att leta efter personal.

Solhöjden södra

OBS! På korttidsboendet gäller fortfarande besöksförbud som tidigare.

 • Ring på porttelefonen till enheten du ska besöka.
 • Sprita händerna i entrén på utsedd plats.
 • Gå direkt till enheten du vill besöka och knacka på.
 • Anteckna namn, telefonnummer, datum och tid för besöket i blocket som finns i varje lägenhet.
 • Vill du prata med personal under besöket? Larma efter oss! Vi kommer till dig. Gå inte ut i gemensamma utrymmen för att leta efter personal.
 • Sprita händerna innan du lämnar lägenheten.
 • Gå samma väg ut som du kom in.

Solhöjden norra

 • Sprita händerna i entrén på utsedd plats.
 • Gå direkt till lägenheten du vill besöka, följ pilarna!
 • Anteckna namn, telefonnummer, datum och tid för besöket i blocket som finns i varje lägenhet.
 • Vill du prata med personal under besöket? Larma efter oss! Vi kommer till dig. Gå inte ut i gemensamma utrymmen för att leta efter personal.
 • Sprita händerna innan du lämnar lägenheten.
 • Gå samma väg ut som du kom in.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

ockero.se/virus Länk till annan webbplats. hittar du samlad information om hur kommunala verksamheter påverkas av coronaviruset och covid-19. Där hittar du även länkar till uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: