Så tycker våra äldre om äldreomsorgen

Tack för det fina resultatet vi fått på årets brukarundersökning. Brukare på Solhöjden Norra och Södra, Bergmans gruppboende och brukare som får hemtjänst har genomfört en undersökning där de fått svara på olika frågor om vad de bland annat tycker om bemötandet de får.

Två äldre personer sitter på en balkong på äldreboendet Solhöjden och pratar med en anställd.

Varje år genomför brukare i kommunen en nationell undersökning där de får svara på frågor om den hjälp de får. Hemtjänsten har fått ett fantastiskt fint resultat, även Solhöjden Norra och Södra och Bergmans gruppboende. Våra äldre trivs och har förtroende för personalen. Det som sticker ut mest i undersökningen med högsta betyg är bemötandet de får av personalen, där de svarande som får hemtjänst har angett 100 procent på frågan ”Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt”.

För mer information

Vill du se resultatet i sin helhet hittar du det på www.kolada.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad:

Publicerad: