Behöver du hjälp eller vill du hjälpa till?

Öckerö kommun samordnar tillsammans med Öckerö församling, Svenska kyrkan, med stöd av frikyrkorna frivilliginsatser för personer som befinner sig i en riskgrupp. Behöver du eller någon du känner som är i en riskgrupp hjälp? Eller vill du eller någon du känner hjälpa till?

Om du behöver hjälp

Du som tillhör en riskgrupp kan exempelvis få hjälp med:

  • inköp och leverans av matvaror
  • hämta eller lämna post
  • hämta och lämna böcker på biblioteket
  • social kontakt genom telefonsamtal eller videosamtal
  • köpa och hämta läkemedel
  • enklare IT-hjälp som att komma igång med Skype.

Om du vill hjälpa till

Öckerö kommun har en överenskommelse med Öckerö församling, Svenska kyrkan, om att samordna kommunens frivilliginsatser. Du som vill göra en frivillig insats kan kontakta Öckerö församling så matchar de dig med lämpligt uppdrag.

Hur ofta och när dina insatser kommer att behövas, eller exakt vad de kommer att innehålla, är svårt att ge besked om men några exempel ges nedan. Som volontär skriver du på en frivilligöverenskommelse. En kopia av din ID-handling görs för att öka säkerheten både för dig som frivillig och mottagaren av hjälpinsatser. Du får inte någon kompensation för din insats.

Kontakt

Hör av dig till Öckerö församling om du vill ha hjälp eller vill hjälpa till.

Kontakta i första hand via mejl: ockero.forsamling@svenskakyrkan.se
Öckerö församling: 031-76 43 100
Samordnare: Karolina Sandros, 070-99 32 001
Öckerö kommun: Linn Wass, folkhälsoutvecklare 031-97 63 75

Senast uppdaterad:

Publicerad: