En vecka fri från våld

Under vecka 48 deltar Öckerö kommun i det nationella initiativet En vecka fri från våld som belyser det förebyggande arbetet med våld i nära relationer. Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för kärlek. Du är inte ensam. Våga berätta. Det finns hjälp att få!

Kvinna håller för sitt ansikte med sina händer med en mörk bakgrund.

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Våld i nära relationer kan yttra sig på många olika sätt. Våldet kan utföras av en partner, en familjemedlem, en släkting eller en annan närstående.

En vecka fri från våld i Öckerö kommun

Kampanjen kommer att uppmärksammas i våra skolor där elever får möjlighet att reflektera, diskutera och uttrycka sina tankar.

På Öckerö bibliotek finns böcker i temat jämställdhet och våld. Beställ en bokkasse på biblioteket genom att reservera de böcker du önskar hämta via biv.se eller ring oss på telefon 031-97 63 48. Du hämtar och lämnar bokkassen utanför biblioteket enligt överenskommelse.

Våldsutsatta vuxna har rätt till stöd från socialtjänsten. Om du har barn, kan också de få möjlighet till samtal för att bearbeta svåra upplevelser. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet. Du hittar mer information och hjälp i våra broshyrer för vuxna Pdf, 169.9 kB. och barn och ungdomar Pdf, 1.6 MB..

Råd och stöd

Du som har blivit utsatt för våld eller du som är orolig för någon i din närhet som du tror lever med våld, hot eller kontroll kan få råd, stöd och hjälp.

Socialkontoret Öckerö

Kontakta socialtjänsten i Öckerö kommun via kommunens växel på telefon 031-97 62 00. Du når socialjouren på kommunens öppettider. På kvällar och helger kan du kontakta Göteborgs socialjour på telefon 031-365 87 00.

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som blivit utsatt för hot eller våld. Anhöriga är också välkomna att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du kan vara anonym. Du når kvinnofridslinjen på telefon 020-50 50 50.

Kvinnojouren Göteborg

Kvinnojouren hjälper kvinnor som blivit utsatta för fysiskt, psykist eller sexualiserat våld. De erbjuder kvinnor råd och stöd och skyddat boende. Även om du inte planerar att lämna ditt hem kan du ringa till kvinnojouren för att prata om din situation. Telefonjouren är öppen dygnet runt. Du når kvinnojouren på telefon 031-45 31 73.

Terrafem

Jourtelefon för kvinnor av utländsk härkomst och erbjuder tjejhusboende eller kvinnojour. Terrafem driver även juristjour som kan ge våldutsatta juridisk rådgivning och stöttning inför rättegång. Du når Terrafem på 020-52 10 10.

Tjejjouren Väst

Tjejjouren är en chattfunktion där tjejer och unga kvinnor kan få stöttning kring problem. Du når chatten på tjejjourenvast.se Länk till annan webbplats. och du är alltid anonym. Chatten är öppen tisdag-torsdag och söndag. Övriga tider kan du mejla hej@tjejjourenvast.se.

Ungarelationer

Ungarelationer.se Länk till annan webbplats. ger stöd och information via chatt till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare. Chatten är öppen varje kväll klockan 20-22.

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar för att elever ska ha en god hälsa och få rätt förutsättningar för inlärning. På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och logoped ingår. Teamet samarbetar med övrig personal på skolan. Det är rektor på skolan som leder elevhälsoteamet. Behöver ditt barn stöd kontaktar du rektorn på skolan som barnet går på.

Mansjouren

Mansjouren är ett forum för människor som är i behov av att prata med någon. Du kan vara anonym och det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Du når mansjouren på telefon 08-30 30 20 alla dagar eller på mejl info@mansjouren.se. På mansjouren.se Länk till annan webbplats. hittar du deras öppettider och hur de arbetar.

För mer information

ockero.se/vald och ockero.se/omsorg-och-stod/vald-i-nara-relationer kan du läsa mer om våld i nära relationer.

Senast uppdaterad:

Publicerad: