Nytt besöksförbud på äldreboenden

Nu gäller tillfälligt besöksförbud på våra tre äldreboenden; Bergmans, Solhöjden norra och Solhöjden södra. Besöksförbudet gäller från den 23 december till och med den 12 januari. Beslutet om besöksförbud har tagits av Folkhälsomyndigheten efter att kommunen begärt det i samråd med Smittskydd Västra Götaland, Hönö och Öckerö vårdcentral.

Informationssymbol med virus i bakgrunden.

Stor samhällsspridning

På grund av den ökade smittspridningen i samhället bedömer Öckerö kommun att det finns behov av ett tillfälligt besöksförbud. Besöksförbudet är en försiktighetsåtgärd för att undvika att få in smitta i våra verksamheter och för att hindra eventuell smittspridning inom verksamheterna.

Det tillfälliga besöksförbudet innebär att inga fysiska besök är tillåtna under perioden förbudet gäller. Det kan dock finnas vissa etiska skäl till undantag från förbudet, till exempel för besök av anhörig i livets slutskede. Enhetschefen på boendet kan besluta om eventuella undantag från förbudet om det finns särskilda skäl. Vid besök får besökaren inte ha några sjukdomssymptom.

Våra äldreboenden kan fortfarande erbjuda besök utomhus. Kontakta alltid personalen på boendet inför ett besök för att höra vilka lokala rutiner som gäller.

Senast uppdaterad:

Publicerad: