Om du eller någon du känner blir utsatt för våld i hemmet

Just nu tvingas både barn och vuxna att spendera mer tid i hemmet. Vi uppmanar därför alla att vara extra uppmärksamma på våld i nära relationer. Våld och utsatthet ökar vid oro, stress och isolering. Tveka inte att kontakta oss om du eller någon du känner behöver hjälp.

Ett barn sitter i en soffa och klappar en hundvalp som ligger bredvid

Om du är orolig för att barn utsätts för våld, försummelse eller på annat sätt far illa:
1. Gör en orosanmälan till socialtjänsten. Du behöver inte veta hur det är för barnet, utan endast uppleva oro. Du kan vara anonym.
2. Prata med barnen! Fråga hur det är hemma. Berätta vad de kan göra ifall något händer som gör dem rädda. Tala om för barnen att det aldrig är ett barns fel att vuxna gör någon illa eller beter sig dåligt.
3. Ring polisen! Vid akut oro eller hotfull situation – ring polisen på 112.

Som vuxen kan du också ringa till BRIS på 077-150 50 50 om du känner oro för ett barn och till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 för att få information om var du kan få stöd och hjälp.

Kom ihåg att: barn och unga som är hemma mer tillbringar ofta mer tid på nätet, vilket i sig kan öka risken att utsättas på nätet. Prata med dem om detta! Fråga hur de har det på nätet.

Det finns många sätt att få hjälp

Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Det finns många sätt att få hjälp.

Läs mer i våra broschyrer:

Broschyr riktad till unga Pdf, 1.6 MB.

Broschyr riktad till vuxna Pdf, 169.9 kB.

Läs mer om våld i nära relationer.

Senast uppdaterad:

Publicerad: