Barn som far illa

Alla kan göra en anmälan till socialtjänsten. Som privatperson bör du göra en anmälan om du misstänker att ett barn far illa. Det kan vara ett svårt beslut om du ska anmäla oro eller inte då det inte finns en mall att följa kring vad oro är. Känner du dig osäker kring att göra en anmälan är du välkommen att kontakta socialtjänsten. Där kan du få prata med en handläggare kring din osäkerhet och hur du kan tänka.

Ett barn och en hund sitter i en soffa. Barnet klappar hunden.

Hur görs en anmälan?

En anmälan kan göras på två sätt.

  • Du kan göra anmälan anonym men detta förutsätter att dina personuppgifter inte på något sätt framgår när du kontaktar socialtjänsten.
  • Du kan frivilligt lämna dina kontaktuppgifter i anmälan och då kan du bli kontaktad för att komplettera uppgifter om det är så att socialtjänsten önskar detta.

En anmälan kan göras skriftligt och lämnas till receptionen på kommunhuset, postas till socialkontoret eller lämnas via telefon. Vill du göra en anmälan via telefon så kontaktar du kommunens växel som kopplar dig till socialtjänstens jourtelefon.

Varför görs en anmälan?

En anmälan görs för att socialtjänsten ska kunna säkerställa att barn och ungdomar i Sverige lever under goda förhållanden.

För mer information

Socialjourens telefon har samma öppettider som kommunens växel. Kontakta växeln på telefon 031-97 62 00 så kopplar de dig vidare till socialjouren. Övriga tider som kvällar och helger kan du kontakta Göteborgs socialjour på telefon 031-365 87 00. Det finns någon att prata med dygnet runt om du känner oro för ett barn.

Senast uppdaterad:

Publicerad: