Öckerö kommun förbereder sig för att ta emot ukrainska flyktingar

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats kraftigt och många människor befinner sig på flykt i Europa. Öckerö kommun förbereder sig nu för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina både på kort och lång sikt.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för Sveriges flyktingmottagning och fördelning av flyktingar till Sveriges kommuner. Öckerö kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och har täta kontakter med myndigheter, däribland Migrationsverket, för att ha en så relevant och riktig lägesbild som möjligt kring flyktingsituationen. Kommunen arbetar med såväl planering som praktisk förberedelse för att ta emot flyktingar från Ukraina, när behov uppstår.

Inventering av lokaler

Migrationsverket har ansvar för att ordna boende för flyktingar. Tidigare i veckan fick Öckerö kommun en förfrågan från Migrationsverket om hur många platser vi kan erbjuda för akut flyktingboende. En inventering av tillgängliga lokaler som skulle kunna användas som boende på kort sikt, för att kunna ge tak över huvudet, mat och tillgång till dusch och toalett har gjorts. Med civilsamhällets hjälp kan kommunen erbjuda 50–70 platser med kort varsel.

”Genom att våra föreningar och församlingar krokar arm med den kommunala organisationen skapar vi tillsammans en möjlighet för människor som flyr från kriget i Ukraina att få en trygg tillvaro i Öckerö kommun, säger Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult.”

Lärdomar från 2015 och pandemin

Det finns många lärdomar från flyktingkrisen 2015 då en ny organisation snabbt fick byggas upp för att ta emot flyktingar på kort och lång sikt. Även pandemin har bidragit till ökad kunskap kring krishantering. Idag finns det en upparbetad kompetens i organisationen om att snabbt kunna aktivera många förvaltningar och samordna funktioner. Kommunens uppdrag är tydligare och vi vet av erfarenhet vad som behöver göras. Engagemanget i samhället var stort och samarbetet med civilsamhället var en förutsättning för ett framgångsrikt arbete.

Till dig som vill hjälpa de som flyr från Ukraina

Migrationsverket får många frågor om hur man som privatperson eller företag kan hjälpa de som flyr från Ukraina. Hela Sverige behövs för att mottagandet ska fungera så bra som möjligt – myndigheter, kommuner, civilsamhälle och privatpersoner kan bidra på olika sätt. Vill du hjälpa till är det bästa att ta kontakt med din församling, alternativt Svenska kyrkan.

Det är viktigt att Migrationsverkets kontaktcenter och servicecenter finns tillgängligt för de som söker hjälp. Kontakta därför endast Migrationsverket om du ska hjälpa personer att ansöka om tillstånd.

På Migrationsverkets webbplats hittar du viktig information om EU:s massflyktsdirektiv, asyl och uppehållstillstånd. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: