Inventering av platser för tillfälliga boenden hos föreningar, organisationer och företag i kommunen

Nu genomför Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna en inventering av privatägda lokaler som kan bli evakueringsplatser för människor på flykt. Har din förening, organisation eller företag möjlighet att hjälpa till? Hör av er senast 23 mars kl 09.00!

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Kommunen har med hjälp av församlingarna hittat så många evakueringsplatser som Migrationsverket efterfrågat, men det finns indikationer att de kommer att behöva ännu fler framöver. Denna gång ber de därför kommunen att hjälpa till att hitta privata företagare, föreningar och frivilligorganisationer med möjliga lokaler.

Exempel på lokaler och anläggningar som efterfrågas av Migrationsverket är till exempel lägenheter, vandrarhem, modulboende, idrottshallar och kyrkor. Inneboende i privatbostäder är inte aktuellt i nuläget.

Anmälan är i sig inte bindande eller ett åtagande om att erbjuda boende i det här skedet. Migrationsverket kommer ta kontakt med er om det blir aktuellt att använda boendeplatserna.

I nuläget är det inte helt klart vad som gäller för er som upplåter lokaler, men Migrationsverket kommer inom kort att informera om ersättningar och regler.

Anmäl befintliga platser för tillfälligt boende

Ni som kan erbjuda en möjlig tillfällig bostad anmäler detta till via e-tjänsten https://minasidor.ockero.se/inventeringboende Länk till annan webbplats.

Kommunen ska rapportera in de möjliga platserna onsdag 23 mars och de kan komma att börja användas så tidigt som fredag 25 mars.

Frågor och svar om bostäder

Här hittar du frågor och svar om hur Migrationsverket hanterar bostäder och hur de upphandlas.

Frågor och svar om bostäder - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: