Ändrade förhållningsregler kring covid-19 i den kommunala vården och omsorgen

 På grund av den ökning av covid-19 som man nu ser i landet och regionen har Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet beslutat att återinföra source control nivå 2, vilket innebär att all personal inom vård och omsorg kontinuerligt använder munskydd när de vistas i en vårdlokal. På våra särskilda boenden erbjuds munskydd och handsprit till de besökare som så önskar.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Öckerö kommun följer regionens rekommendation.

Införandet syftar dels till att skydda vårdtagarna men även till att undvika att personal smittas på arbetet i ett försök att underlätta den redan ansträngda personalsituationen som råder inom vård och omsorg.

Mer information kan du hitta här:

Ökningen av bekräftade covid-19-fall fortsätter — Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Krav på munskydd för personalen återinförs i flera regioner. - Dagens Medicin Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: