Specialiserad palliativ vård erbjuds i hemmet

En ny modell för specialiserad palliativ vård införs i Öckerö kommun. Arbetssättet är gemensamt för hela regionen och innebär att svårt sjuka patienter i livets slutskede kan erbjudas en trygg vård i sin hemmiljö.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Den nya modellen som införs från och med den 3 oktober i Öckerö kommun, innebär att patienter med svår sjukdom och som befinner sig i livets slutskede, kan vårdas hemma av mobila team med specialkompetens inom palliativ vård.

Kommunens personal kommer även fortsättningsvis att utföra den största delen av vården, med stöd av de mobila teamen. Det är behovet av vård som styr, inte boendeform eller diagnos. Inskrivning i det palliativa resursteamet sker via remiss från läkare.

De palliativa resursteamen utgår ifrån Sahlgrenska Universitetssjukhuset och består av läkare, kuratorer och sjuksköterskor.

Jämlik vård som är tillgänglig för fler

Det nya arbetssättet skapar ett tätare samarbete mellan sjukhus, vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. Många svårt sjuka patienter vill tillbringa den sista tiden i sitt eget hem och nu kan hemsjukvården i samarbete med de palliativa resursteamen öka möjligheten till specialiserad palliativ vård i hemmet.

De palliativa resursteamen tar i de flesta fall över det medicinska ansvaret från primärvården och är ett stöd till hemsjukvården där patienten ska vara inskriven.

- Jag ser fram emot samarbetet med det nya palliativa resursteamet, där vi i framtiden kommer kunna bedriva mer specialiserad vård i hemmet, säger Anna Gustavsson, enhetschef hemsjukvårdens sjuksköterskor, Socialförvaltningen Öckerö kommun.

Liknande arbetssätt inom regionen

I våras började Göteborgs stad att arbeta enligt modellen och under hösten 2022 införs den i Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. Inom regionen arbetar kommunerna på ett likartat sätt med den nya arbetsmodellen som grund.

Senast uppdaterad:

Publicerad: