Vad är våld?

Under vecka 47 uppmärksammar vi kampanjen "En vecka fri från våld" och Orange week. I detta inlägg tar vi upp olika typer av våld.

Äldre man som håller händerna för ansiktet.

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra något den vill, Per Isdal, Alternativ til vold

Om våld förekommer i en nära relation, är det vanligt att det ger sig uttryck på flera sätt. Här kan du läsa mer om de olika typerna av våld.

Fysiskt våld

Det fysiska våldet är det vanligaste många tänker på när det hör ordet våld. Fysiskt våld kan till exempel vara att bli knuffad, sparkad, slagen eller fasthållen. Det kan också handla om att någon väcker dig på natten så att du inte får sova eller gömmer viktig medicin.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara att någon systematiskt säger elaka saker, trycker ner dig, har orimliga krav eller kontrollerar dig. Andra exempel på psykiskt våld är att någon förnekar saker som inträffat trots att du har bevis eller påstår att du är psykiskt sjuk.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är sexuella handlingar som görs mot din vilja, till exempel ofrivilligt sex, oönskade smekningar, blickar och kommentarer som har med kroppen eller sex att göra. Det är också att någon vill att du ska visa din kropp eller fotografera dig när du är naken. Här räknas även så kallat "tjatsex" eller "husfridssex" in.

Materiellt våld

Materiellt våld är till exempel när någon slår sönder eller förstör ens saker, det gäller både saker i hemmet och sådant som är betydelsefullt för dig, dina barn eller andra i din närhet men där syftet är att kränka dig.

Ekonomiskt våld

Exempel på ekonomiskt våld är hot om pengar eller att tvinga dig att göra olagliga ekonomiska handlingar. Det kan också vara att du inte får ha hand om dina egna pengar, att bli tilldelad en liten summa varje månad eller att tvinga dig att ta lån. Ekonomiskt våld är även då din partner tar lån i ditt namn (utan tillåtelse), undanhåller ekonomin eller på annat sätt missbrukar dina pengar och tillgångar.

Försummelse- och funktionsrelaterat våld

Den här typen av våld innebär att någon närstående, till exempel din partner eller familj inte ger dig tillräckligt med mat eller tar hand om dig på det sätt som du behöver. Det kan vara att inte få den vård, stöd eller hjälp du är i behov av. Denna våldsform förekommer vanligtvis hos sårbara grupper som äldre, barn eller personer med funktionsvariationer.

Latent våld

Latent våld är våld som inte görs eller uttrycks verbalt, men som är underförstådd genom blickar, stämning eller kroppsspråk. Latent våld gör att den utsatta känner sig hotad eller rädd. 

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld händer i familjer, som en följd av att traditioner och normer bryts, till exempel genom att partner, sexuell läggning och klädsel inte accepteras enligt familjen.

Digitalt våld

Digitalt våld är det våld som sker på internet, till exempel nätmobbning, övergrepp, hot, stalking eller spridning av bilder och filmer utan att du vill.

En vecka fri från våld

Under vecka 47 uppmärksammar Öckerö kommun kampanjen "En vecka fri från våld". Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot mäns och killar våld och våld i nära relationer. Under veckan tar vi upp olika aspekter på våld och våldsförebyggande arbete. Läs om hur kommunen kan hjälpa dig som är behov av hjälp och stöd

Senast uppdaterad:

Publicerad: