Tecken på våldsutsatthet

Under vecka 47 uppmärksammar vi kampanjen "En vecka fri från våld och Orange week". I detta inlägg tar vi upp tecken på att en person kan vara utsatt för våld. Om du misstänker att någon blir utsatt, våga fråga!

Ung kvinna håller för sitt ansikte.

Tecken på våldsutsatthet

Det finns flera tecken på att en person kan vara utsatt för våld. Var särskilt uppmärksam om du upplever att personen:

 • hör av sig allt mer sällan och har mindre tid att umgås eller prata i telefon med familj och vänner.
 • ställer in aktiviteter i sista sekunden.
 • har blåmärken, sår brännskador eller andra synliga skador.
 • inte sköter sin hygien eller verkar få tillräckligt med mat.
 • blir utfrågad av partner/annan närstående när personen gjort något på egen hand.
 • inte verkar vilja vara ensam hemma med sin partner.
 • inte får ta egna ekonomiska beslut, eller klä sig som personen vill.
 • uppvisar en annan typ av trött­het eller oro du inte sett hos personen tidigare.
 • klagar på kronisk smärta och psykosomatiska symtom.
 • har psykiska symtom som ångest, depression, självmordsbenägenhet, ätstörningar, missbruk.

Ovan kan också vara tecken på psykisk ohälsa där orsaken är en annan än våld. Våga fråga oavsett!

Tecken när det gäller partnern eller relationen

Det finns också tecken att reagera på vad gäller partnern eller relationen:

 • Partnern är kontrollerande, till exempel genom att höra av sig ofta och vill veta vart personen är och med vem.
 • Partnern skjutsar personen ständigt till och från aktiviteter.
 • Partnern är svartsjuk.
 • Paret bråkar mycket offentligt och personen ursäktar partnern i efterhand.
 • Det finns tecken på skada i hemmiljön.

En vecka fri från våld

Under vecka 47 uppmärksammar Öckerö kommun kampanjen "En vecka fri från våld". Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot mäns och killar våld och våld i nära relationer. Under veckan tar vi upp olika aspekter på våld och våldsförebyggande arbete. Läs om hur kommunen kan hjälpa dig som är behov av hjälp och stöd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: