Tillfällig flytt för boende på Solhöjden Norra

Fasaden på Solhöjden Norra har fått en vattenskada när regn har trängt igenom ytterväggen och in i byggnaden. Det är två våningar som påverkats av vattenskadan, totalt fyra boendeavdelningar. Det gäller avdelningarna Bryggan 1-3 och Viken. För att återställa behöver renovering ske på både utsidan och insidan. Under tiden som renoveringen pågår behöver boende tillfälligt flytta. Totalt berörs 34 boende på avdelningarna Bryggan 1-3 och Viken.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Plan för tillfällig flytt av boende

Avdelningarna Viken (18 lägenheter) och Bryggan 1 (9 lägenheter) med boende och personal evakueras till avdelningarna Skutan och Klippan som idag står tomma. Innan flytten kan ske behöver samtliga lägenheter på Skutan och Klippan göras i ordning. Bryggan 3 med äldrepsykiatrisk inriktning evakueras till Hedens By (gamla Rehabgården, Strandvägen 35, Hönö). Flytten sker i samarbete och dialog med boende och Öckerö Fastigheter.

Tidsplan för tillfällig flytt

Renoveringen beräknas starta vecka 23 och beräknas vara färdigt kvartal tre 2025. Samtliga tidsangivelser är preliminära.

Tidsplan för tillfällig flytt

Aktivitet

Tidsplan (preliminär)

Öckerö Fastigheter gör i ordning avdelningarna Skutan/Klippan

Vecka 21-22

Boende på Bryggan 3 flyttar till till Hedens By (gamla Rehabgården, Strandvägen 35, Hönö)

Vecka 21

Boende på Bryggan 1 flyttar till Skutan

Vecka 22-23

Boende på Viken flyttar till Skutan/Klippan

Vecka 22-23

Renoveringen av vattenskadan påbörjas på Solhöjden Norra

Vecka 23

Renoveringen av de påverkade avdelningarna beräknas vara klart

Kvartal 3 (juli-september) 2025

Boende kan flytta tillbaka till sina lägenheter

Kvartal 4 (oktober-december) 2025

Mer information

Praktiska detaljer kring flytten kommer respektive enhetschef ge mer information kring.

Har du frågor?

Kontakta kommunservice så kan de vägleda dig till rätt person:
031-97 62 00
kommun@ockero.se

Tidigare nyheter

Nyhet (november 2023): Uppdatering om vattenskadan på Solhöjden Norra

Nyhet (september 2023): Vattenskada på Solhöjden Norras fasad

Senast uppdaterad:

Publicerad: