Öckerö utvecklas

Öckerö kommun arbetar aktivt för att skapa en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Vi vill att Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.

På de här sidorna kan du utforska planer och projekt för nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur.

2019-05-15 - presentation - öckerö 365 - bild - öckerö 365 en levande skärgårdskommun.jpg

Politisk vision och strategiska mål

Öckerö kommun har en långsiktig vision som heter Öckerö 365 - en levande skärgårdskommun med människan i centrum.

bild högstadiet trappor ungdomar.jpg

Samhällsutveckling och hållbarhet

Öckerö kommun arbetar för att bygga ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

bild - öckerö nya centrum.jpg

Byggprojekt i Öckerö kommun

Här kan du läsa om byggprojekten som drivs av kommunen. Kommunen bygger för kommunal verksamhet som skolor, boenden och infrastruktur.

Relaterade nyheter