Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öckerö utvecklas

Öckerö kommun arbetar aktivt för att skapa en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Vi vill att Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.

På de här sidorna kan du utforska planer och projekt för nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur.

2019-05-15 - presentation - öckerö 365 - bild - öckerö 365 en levande skärgårdskommun.jpg

Politisk vision och strategiska mål

Öckerö kommun har en långsiktig vision som heter Öckerö 365 - en levande skärgårdskommun med människan i centrum.

bild högstadiet trappor ungdomar.jpg

Samhällsutveckling och hållbarhet

Öckerö kommun arbetar för att bygga ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

bild - öckerö nya centrum.jpg

Byggprojekt i Öckerö kommun

Här kan du läsa om byggprojekten som drivs av kommunen. Kommunen bygger för kommunal verksamhet som skolor, boenden och infrastruktur.

Relaterade nyheter