Bergagårdsskolan, renovering, om- och tillbyggnad

Kommunen har beslutat att genomföra om- och tillbyggnad av skolan och utemiljön för att anpassa den till dagens behov och modern pedagogik.

Bergagårdsskolan

Vad händer nu?

Planering av om- och tillbyggnad av skolan pågår.

Politiska beslut

Kommunstyrelsen har beslutat om att genomföra om- och tillbyggnad av skolan för att anpassa den till dagens behov och modern pedagogik.

Vad har hänt i projektet?

En förstudie har genomförts i samverkan mellan personal på skolan, skolledning, Öckerö Fastighets AB och arkitekter från SWECO.

Bilder skisser och ritningar

Senast uppdaterad:

Publicerad: