Bergagårdsskolan, renovering, om- och tillbyggnad

Kommunstyrelsen har beslutat att renovera, bygga om och bygga till Bergagårdsskolan för att anpassa den till dagens behov och modern pedagogik.

Vad händer nu?

Arbetet startade i september 2022 och kommer att pågå under 2023 och 2024. Insatsen är ett led i den stora satsning på som gjorts på utveckling av skolor och förskolor i kommunen under de senaste 10 åren.

Politiska beslut

Kommunstyrelsen har beslutat om att genomföra om- och tillbyggnad av skolan för att anpassa den till dagens behov och modern pedagogik.

Vad har hänt i projektet?

Redan 2015 utarbetade elever, lärare, föräldrar och skolledning på Bergagårdsskolan en behovsbeskrivning som beskriver vilka lokaler man önskar för att kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Fastighetsägaren Öckerö Fastigheter AB tog sedan initiativ till en förstudie där man tillsammans med representanter från skolan och arkitekter från Sweco utarbetade ritningar och kalkyler.

Byggföretaget Brixly har fått uppdraget att genomföra byggnationsarbetena. De har delat av skolgården med byggstängsel för att skilja barn från arbetsområden. Under hösten 2022 renoveras idrottshallen.

Än så länge har verksamheten kunnat pågå som vanligt i lokalerna men det kommer att bli nödvändigt med ersättningslokaler i olika former allt eftersom arbetet fortskrider. Löpande information kommer att ges till berörda brukare.

Senast uppdaterad:

Publicerad: