Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bergagårdsskolan, renovering, om- och tillbyggnad

Trähuset på Bergagård renoverades under våren 2019 och har tagits i bruk. Nästa fas i projektet är att genomföra om- och tillbyggnad av skolan för att anpassa den till dagens behov och modern pedagogik.

Bergagårdsskolan

Vad händer nu?

Planering av om- och tillbyggnad av skolan pågår.

Politiska beslut

Kommunstyrelsen har beslutat om att genomföra om- och tillbyggnad av skolan för att anpassa den till dagens behov och modern pedagogik.

Vad har hänt i projektet?

En förstudie har genomförts i samverkan mellan personal på skolan, skolledning, Öckerö Fastighets AB och arkitekter från SWECO.

Bilder skisser och ritningar

Senast uppdaterad: 2020-05-19 14.08

Publicerad: 2019-05-16 13.33